The simple power

Gjennom denne serien har jeg studert linjer og strukturer hvor jeg søker å forenkle uttrykket til det ugjenkjennelige slik at formene går en annen mening. For meg har prosessen blitt det viktigste, bildet i seg selv (når det er ferdig) fører jeg over til betrakteren - da er min tilhørighet til bildet over. Bildets uttrykk ble viktigere enn formale problemer. Jeg søker også den fysiske kontakten mellom kunstneren og materialet for å  utløse og gi uttrykk for følelse og tanke, dypt inspirert av Franz Kline, am. maler innen for abstrakt ekspresjonisme. 

Fortsatt vil denne serien vokse på ubestemt tid.