Ved kjøp av oppdrag skrives en kontrakt hvor oppdragets art, overlevering, betaling etc. står.