Nauste - ett minne - en form

Når jeg ser tilbake til min barndom er minnene om bestefar, nausta, sjøen og fiske sterke. Bestefar er forlengst borte og som en representant for ham og alt han lærte meg står nausta tilbake solide, enkle, forvitrede og trygge nausta igjen.
I denne reisen har jeg arbeidet med flere former alt fra figurative former til helt abstrakte. Jeg har delt opp bildene i sekvenser med en nærmere beskrivelse av min visjon.

Looking back at my childhood, the memories of grandfather, boathouses, sea and fishing are strong. Grandfather is long gone and as a representative of him and all he taught me, the boathouses stand back solid, simple, weathered and safe.
In this journey I have worked with several forms ranging from figurative forms to completely abstract. I have divided the pictures into sequences with a more detailed description of my vision.

 

Ekko mellom Nausta

Dette var det siste og kanskje mest komplette maleri jeg laget. Den geometriske formen til nausta er gjentatt som ett ekko i bildet. Mellom nausta kan du skimte fisk og fiskeren. Ekko mellom nausta er ett bilde hvor min visjon er å sjenskappe rom for minner.

Klikk på blidet for å se det i full størrelse.

This was the last and perhaps most complete painting I made. The geometric shape of the boathous is repeated as one echo in the image. Between the boathouses you can see fish and fisherman. "Ekko mellom nausta" is one image where my vision is to create space for memories.

Click on the picture to see it in full size.

 • Ekko mellom nausta

  2019
  Akryl på lerret
  100x100 cm
  NOK 7000,- +5% BKH

Nauste en forenkling av formen

Her har jeg arbeidet med en forenkling av formen rundt nauste og jeg har arbeidet med andre materialer i tillegg til akryl. Materialene jeg har brukt er materialer som jeg ellers hadde kastet, rester etter esker, embalasje, aviser ol. I stedet har de blitt til bærekraftig kunst.

Klikk på blidet for å se det i full størrelse

Here I have worked on a simplification of the shape around the boathouse and I have worked with other materials in addition to acrylic. The materials I have used are materials that I had otherwise thrown, leftovers for boxes, packaging, newspapers etc. Instead, they have become sustainable art.

Click on the picture to see it in full size.

 • Bambus og papir

  2019
  Akryl, avispapir, bambus på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

 • En form

  2019
  Akryl, avispapir på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

 • Løsrivelse

  2019
  Akryl på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

 • Krusninger på sjøen

  2019
  Akryl, paste på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

 • Bobler

  2019
  Akryl, bobleplast på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

 • Negativ form

  2019
  Akryl, bølgepapp på kartong
  30x30 cm inkl. ramme
  NOK 650,-

Nauste - den geometriske formen

Med inspirason fra boken "Hanne Borchgrevink, sparsomhetens estetikk, maleri, tresnitt" forfatter Cecilie Skeide med bidrag fra Per Petterson og Erlend Hammer. 

Boken handler om den norske kunstneren Hanne Borchgrevink og i boken står det: "....men detaljene er underordnet den generelle formen. Å fange inn den grafiske konturen er alltid hovedmålet" . Det ble min inspirasjon til å jobbe videre med de grafiske konturene av naustet, hvor detaljene ikke er målet. Selv om det kan være vankelig å se slektskapet i blidene, så er det (for meg i løpet av abstraksjoen) en sterk følelses messig forbindelse til motivet og gjentakelsen av formene. 

Klikk på blidet for å se det i full størrelse.

With inspiration from the book "Hanne Borchgrevink, the aesthetics of simplicity : paintings, woodcuts" author Cecilie Skeide with contributions from Per Petterson and Erlend Hammer.
The book is about the Norwegian artist Hanne Borchgrevink and in the book it says: ".... but the details are subordinate to the general form. Capturing the graphic contour is always the main goal". It became my inspiration to work on the graphical contours of the boathouse, where the details are not the goal. While it may be difficult to see the kinship in the gentle, it is (for me during the abstraction) a strong emotional connection to the subject and the repetition of the forms.

Click on the gentle to see it in full size.

 

 

 • Speilbilde

  2019
  Akryl på lerret
  40x40 cm
  På utstilling i LA, USA April 2020

 • Forskyvning

  2019
  Akryl på lerret
  40x40 cm
  NOK 1100,-

 • Repetisjon

  2019
  Akryl på lerret
  40x40 cm
  NOK 1100,-

 • Prosessen

  2019
  Akryl på lerret
  40x40 cm
  NOK 1100,-

Bestefar

Portrett, kritt på papir, en hyllest til min besterfar som lærte meg hvor enkelt man egentlig burde leve et lykelig liv. 

Portrait, chalk on paper, a tribute to my grandfather who taught me how easy one should really live a happy life.