Utdanning

2019 - pågår: DTK Tverrfaglig Kunstfagskole Bærum

2018 - juli:  Holbæk kunsthøyskole DK - abstrakt og figurativ malekurs

2017 - 2019 : Nydalen kunstskole,  2 årig billedkunst

2006: NMBU - kurs i frihåndstegning

2002 - 2008: NMBU - Sivili ingeniør bygg

1993: Kunst kurs ved Egge u.skole - komposisjon

1991 - 1992: Interiørkonsulent NKI

1985 - 1990: Flere kunstkurs, bl.a. hos billekunstner Inger Palm, Levanger - figurativt

1982 - 1984: Egge v.g. skole - Teknisk tegner

Kompetanse

- Maleri, grafisk design, akvarell og grafikk.

- Tegning og farge

- Undervisning

- Film og video

- Tegning og farge

- Interiørkonsulent

- Sivilingeniør bygg og arkitektur

- Teknisk tegning

Studieturer

2018 Holbæk Kunstnerhøyskole, Danmark

Sommeren 2018, 2-ukers studietur til Holbæk Kunstnerhøyskole, Danmark.

Studiet gikk ut på møtet mellom det gjenkjennelige motiv og abstraksjonen over det kjente. Det figurative og det abstrakte element ble satt i samspill og skaper ny dynamikk og fortolkningsmuligheter. Dette gjøres gjennom forskjellige malerteknikker og metoder for å skape bildets komposisjon og tilblivelse.