Melankoli

Melankoli er ett tema serie hvor bildene er uttrykt for en tolkning av det moderne liv i en fri abstrakt og figurativ uttryksform. Med enkel komposisjoner og tolkninger åpner det muligheten for betrakterens egen tolkninger. Teknikken er akryl på lerret iblandet blekk, oljestift, kollasj, fargestifter og kritt. I tillegg brukes også i enkelte bilder materilaer som skruer, ståltård, ulltråd, avispapir mm.Under hvert bilde er det en beskrivelse.

Melancholy is a theme series where the images are expressed for an interpretation of modern life in a free abstract and figurative form of expression. With simple compositions and interpretations it opens the possibility for the viewer's own interpretations.The technique is acrylic on canvas mixed with ink, oil stick, collage, crayons and chalk. In addition, in some images, materials such as screws, steel wire, wool thread, newsprint etc. are also used.Under each picture there is a description.