Biografi

"JEG MÅ UTFORDRE MEG TIL Å PRØVE NYE UTTRYKK, STIVNER JEG I EN FORM MISTER JEG KREATIVITETEN MIN - OG DET ER DEN SOM GJØR MEG LEVENDE" (Britt Knoff

 

.

.

Britt Knoff (1966) er født i Nord-Trøndelag men flyttet til Østlandet i 2002 og er nå bosatt i Moss hvor hun har sitt kunstneriske virke. 

Prosessen er det viktigste i hennes arbeid, det er der hun finner alternativer, forandringer eller en utvikling i det uttrykket hun søker. Hun studerer og prøver ut flere forskjellige prosesser og teknikker, det er også her hun kan prøve ut nye ideer for å iaktta utviklingen og endringer i prosessen. Hovedsakelig arbeider hun med maleri og tegning, men i den senere tid, ofte i sammenheng eller kombinasjon med artbooks, grafikk eller installasjoner.

Nærværet til materialer, teknikker og omgivelsene er sentralt i hennes praksis, hun må like mye føle på formene og teksturene som å se de. Gjennom sine arbeider finner hun nye ideer å arbeide ut ifra og ofte kan de ende ut i en serie arbeider med samme tema.

 Formen dukker ofte opp før konstruksjonen, men gjennom formen bygges konstruksjonen opp. Det gjør at hun er intuitiv i sine valg gjennom oppbyggingen av arbeidet. En ser en klar sammenheng mellom hennes tidligere yrke som sivilingeniør innen bygg og arkitektur og hennes kunstneriske arbeider. Arbeidene bærer preg av arkitektoniske oppbygginger og grafisk fremstilling i en abstrakt og fragmentert fremstilling.